Felvételi feladatok, feladatsorok

Mind az anyanyelv, mind a matematika központi írásbeli felvételin is 45 perc áll a tanulók rendelkezésére, hogy megoldják a 10 kérdésből álló feladatsort, amire legfeljebb 50-50 pontot kaphatnak. A feladatlapokat gyakorlott pedagógusok készítik a Nemzeti alaptanterv alapján ügyelve rá, hogy egyik forgalomban lévő tankönyvcsaládot se részesítsék előnyben. A középiskolai központi feladatlapok összeállításánál figyelmet fordítanak arra is, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem azonos ütemű, ezért a feladatsorok főként a megelőző évek anyagára épülnek.

Az írásbeli felvételi célja, hogy felmérje a középiskolai tanulmányokhoz elengedhetetlen készségeket és képességeket, ezért egyik feladatsor sem hagyományos teszt. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az alábbi feladatsorok továbbra is segíthetik a felkészülést.

Matematika felvételi feladatsorok

A középiskolai matematika feladatlapok nem csak a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Több feladat megoldása során a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a logikai biztonság, a feladatmegoldó készség, a szabálykövetés, a problémaérzékenység, a kreativitás, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

Matematika felvételi feladatok

Matematika felvételi megoldások

Anyanyelv felvételi feladatsorok

A tíz feladatból kilenc egy-egy részképességhez kapcsolódik. Megoldásához a diákoknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegalkotási, szövegértési, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok kapcsolódhatnak szépirodalmi, ismeretterjesztő vagy akár köznapi szövegekhez is. A tizedik egy szövegalkotási feladat, melyben a tanulóknak egy adott témáról, egy adott műfajban kell kerek egész szöveget fogalmazniuk. A megírt szövegeknek nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelniük.

Anyanyelv központi felvételi feladatok

Anyanyelv központi felvételi megoldások

Újdonság

 

Keresés

 

Feladatok és megoldások

Az alábbi felvételi feladatsorok tölthetők le a honlapról:

Felvételi feladatok ...

Felvételi jelentkezési lap

 

Gimnáziumi feladatok

A korábbi évek központi írásbeli feladatsorai a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba:

 
Középiskolai központi felvételi 2018.
Letölthető feladatlapok és megoldások, a fontosabb időpontok. Előkészítő és nyílt hét időpontok.
adatvédelmi irányelvek