2020-09-17

Felvételi időpontok 2020-2021

Röviden következzenek a legfontosabb középiskolai felvételi időpontok:

Az első ilyen időpont a középiskolai központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje, ami 2020. December 4. A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a felvételi eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől.

Az első lépés ezzel meg is van, a vizsgára sikerült időben jelentkezni. A következő lépés, hogy meg kell írni azt. Ennek időpontja 2021. január 23. 10:00, ami a központi írásbeli felvételi vizsgák napja, az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Illetve ugyanekkor zajlanak a vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára is.Ha nem tudtatok megjelenni a felvételi írásbelin, akkor sincs gond, mert lehetőség van pótfelvételire is. Ennek időpontja 2021. január 28., 14.00. Ekkor zajlanak a pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra is.

Gondolom kíváncsiak vagytok, hogy mikor lesz eredménye az írásbelinek. A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények 2021 .február 8-áig értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

És végül, de nem utolsó sorban 2021. Február 23 – március 12. között szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban. Március 16-áig nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék tartalmazza a tanulónak a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét is.

Sikeres felvételit kívánunk!