Középiskolai felvételi információk

2013 szeptember 28.

A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra történő középiskolai felvételi kizárólag tanulmányi eredmények, netán az eredmények és egy írásbeli vagy szóbeli vizsga alapján történhet. Az intézmények nem követelhetnek újabb írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől, szóbeli vizsgát pedig a középiskolai felvételi esetében csak olyan középfokú iskola szervezhet, amelyik írásbeli vizsgát is követelt korábban. A szóbeli vizsgák minden esetben az írásbelik után, a tanév meghatározott időpontjában – ez 2013. február 18-tól március 8-ig tart – tarthatók meg.

Középiskolai felvételinél nemzetiségi nevelés esetén az intézmény köteles nemzetiségi nyelvű feladatlapot is készíteni, amelyek szintén a meghatározott időpontban zajlanak, de nem eshetnek egybe más írásbeli vizsgákkal. Hat és nyolcosztályos gimnáziumok és 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén is az országosan egységes eljárás szerint kell megszervezni a nyelvi és a matematikai felmérőket, amelyekhez javítási útmutatók is tartoznak. Az intézménynek a középiskolai felvételi során lehetősége van csak az egyik tantárgy felvételi eredményeit beszámítania, ám erről tájékoztatni kell a jelentkezőket.

Középiskolai felvételi időpontok 2013

Az iskoláknak 2012. október 31-ig kell nyilvánosságra hozniuk a középiskolai felvételi eljárásuk rendjét, amelynek minden alapvető, technikai és felmerülhető információt tartalmaznia kell. A tanulónak 2012. december 10-ig kell jelentkeznie a középiskolai felvételire, méghozzá a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” melléklet segítségével, ami nem tévesztendő össze az általános jelentkezési lappal, ez a dokumentum ugyanis csak a vizsgára akkreditálja a tanulót. A jelentkezési lapot a vizsgát meghirdető intézménybe kell elküldenie a felvételizőnek – egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi vizsgára –, amit helyesen kitöltött jelentkezés esetén az intézményeknek kötelességük fogadniuk.

Középiskolai felvételi vizsgák 2013

A középiskolai felvételi esetében a központi írásbeli vizsgára a 6 és 8 osztályos gimnáziumok esetében 2013. január 18-án kerül sor, a 9. évfolyamos vizsgákra pedig 2013. január 19-én. A pótló vizsgák minden jelentkező számára 2013. január 24-én kezdődnek. A központi írásbeli vizsgák feladatlaponként 45 percet vesznek igénybe, amelyek között 15 perces szünetet köteles adni a diákoknak az intézmény. A kijavított és kiértékelt feladatlapokat a középiskolai felvételi esetében a vizsgázó szülői felügyelet mellett, az iskola képviselőjének jelenlétében tekintheti meg, aminek időpontjáról az intézménynél kell érdeklődni. A diákok készíthetnek másolatot a kijavított dolgozatokról, észrevételeiket pedig írásban közölhetik az adott iskolával, akik három munkanapon belül kötelesek válasszal szolgálni a tanulónak.

Középiskolai felvételi eredmények 2013

A középiskolai felvételi eredményeiről a vizsgát megszervező iskola, egy az intézmény bélyegzőjével, valamint az iskola igazgatójának vagy képviselőjének aláírásával ellátott hivatalos értékelőlapon tájékoztatja a tanulókat 2013. február 7-ig. A középiskolai felvételi értesítés kizárólag ebben a formában történhet, hiszen a tanulók később ezt felhasználva nyújthatják be jelentkezési lapjaikat az intézményekhez. A 9. osztályos jelentkezéshez a kötelező papírokat az általános iskola küldi a középfokú intézményekhez, a 6 és a 8 osztályos gimnáziumok esetében azonban a tanuló vagy a szülő küldi a kiválasztott gimnáziumnak a központilag hivatalosított jelentkezési lapot. A középiskolai felvételi lapok postára adásának határideje 2013. február 15.


Hozzászólások